Vår lösning

  • Med hjälp av mjukvaran "Hydraulic CFX 3D" är det möjligt att simulera flöden vilket är ett värdefullt hjälpmedel för att hitta och justera bort döda zoner i bassängen. Samtidigt väljer vi lösningar som kräver ett lägre tryck för att pumpa vattnet mot utloppen. Distrubutionen av klor kan också optimeras. 
  • InBlues trumfilter avlägsnar mer än 90% av partikelmängden till systemets avlopp inom några timmar.
  • Vid användning av ett filter från InBlue krävs mindre sandfiltrering med flockning, eller DE-filtrering, för att avlägsna mikropartiklar. Typiskt kan 10-25% av det totala flödet sparas in. Detta innebär lägre kostnader genom en minskad användning av sand- eller DE-filter, samt lägre energi- och vattenanvändning.
  • Kloraminer, ofta kallat kombinerat klor, bildas av klor tillsammans med kväve från urin och svett. Med hjälp av systemet "Ultraaqua Multiray UV", kan halten av kombinerat klor reduceras dramatiskt. UV-filtering är också ett perfekt skydd mot Cryptosporidium och Giardia.
  • THM bildas när klor reagerar med lösta organska ämnen. Kloroform, den primära formen av THM, avlägsnas nästan helt med "Ultraaqua THM stripper" innan vattnet når bassängen.
  • Det är svårt att helt komma bort från att biprodukter från klor bildas. Vi kan också hjälpa till med att konstruera system för att ventilera bort biprodukter.
En anläggning som bygger på lösningar från InBlue adresserar ett antal viktiga områden och konstrueras så att den erbjuder hälsosamt bad samtidigt som den är kostanadseffektiv.  
 
 

Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Den tyska DIN-standarden föreskriver ett värde av 0,3 till 0,6 mg/l fritt klor i offentliga badanläggningar. De föreskriver även en maximal halt av 0,2 mg/l kombinerat klor och THM.