Börja spara

En lösning från InBlue sparar vatten och energi, jämfört med andra system.
Såhär går det till:Mindre energi

Ett trumfilter från InBlue använder upp till 90% mindre energi än ett konventionellt sand- eller DE-filter. Detta beror på att endast en liten del av vattnet behöver sand- eller DE-filtreras. Det mesta av vattnet kan helt enkelt pumpas tillbaka till poolen från balanstanken.

Sand- och DE-filter kräver ett tryckfall på en till tre meter vid sköljning, samt en tryckskillnad på två till tio meter. Ett trumfilter från InBlue kräver som jämförelse endast 0,1-0,2 meters tryckfall och en tryckskillnad på 0,2 till 0,3 meter. Detta förklarar till stor del varför trumfilter från InBlue är så energieffektivt.Trumfilter sparar vatten

Ett trumfilter från InBlue sköljs kontinuerligt för att säkerställa att inget organiskt material stannar så länge att det hinner reagera med klor och bilda biprodukter. Antalet badabde i förhållande till bassängens storlek avgör belastningen på vattnet, och därmed hur ofta filtret behöver sköljas. Filtret sköljs typiskt några gånger i timmen men kräver bara någon liter vatten varje gång. Totalt används mindre än en tiondel vatten för sköljning jämfört med ett sandfilter. Slammetsom bildas är ett koncentrat av organiska partiklar som samlats upp ur vattnet.Mindre filtering med sand- eller DE-filter nödvändigt

Filtrering i ett InBlue-filter tar bort 90-95% av partiklarna i vattnet. Det innebär att endast en mindre mängd sand- eller DE-filtrering behöver göras. Våra beräkningsmodeller visar vilket behovet är av de olika filtertyperna, baserat på vattenbelastningen av badande. Ett vanligt värde är att endast 25% av flödet behöver sand- eller DE-filtreras. 

Beräkning av vattenströmning

På InBlue beräknar vi vattenströmning med hjälp av Computational Fluid Dynamics, CFD, eller "beräkningsbar strömningsdynamik" på svenska. I korthet går det ut på att använda en numerisk modell för att med sator räkna på hur vattnet strömmar i systemet. Med hjälp av CFD går det att simulera flödena och därmed att göra optimeringar för att bestämma vilka komponenter som skall användas och var de bäst skall placeras i anläggningen. Till exempel använder vi ofta upptagningsrör på sidorna för att få rätt rotationshastighetet på vattnet vilket gör att det rör sig jämnt i hela poolen.I annat fall kan vissa områden stå stilla vilket leder till ökad bildning av biprodukter. Metoden med upptagningsrör leder också till att det inte behövs lika stort tryckfall för att driva på vattnet, vilket naturligtvis bidrar till att spara energi.Inga förfilter före pumparna nödvändiga i ett
InBlue-system

Inga förfilter behövs i ett InBlue-system. Filter som är integrerade i pumparna genererar flera meters tryckfall.Keramiska pumpar och frekvensomvandlare med eco-drive

Det är naturligtvis avgörande att välja rätt pumpar i ett filtreringssystem. InBlue använder effektiva pumpar med keramisk beläggning för att uppnå lägsta möjliga energiförbrukning under pumpens livslängd. De flesta pumpar styrs också med frekvensomriktare. Vi använder PLC för automatisk styrning och nattkoppling av utrustningen.

Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Den tyska myndigheten Umweltbundesamt skickade 2011 ut en rekommendation att inte låta barn under två år simma i bassäng, baserat på den potentiella risken för skador av klorbiprodukter.