Vårt löfte

Vi utlovar att du får lägre driftkostnader med ett certifierat system från InBlue, jämfört med ett konventionellt system. Dessutom får du samtidigt bättre miljö i anläggningen och du kan även visa upp en grönare framtoning för dina besökare.


Spara 50% av driftkostnaderna

En lösning från InBlue kostar inter mer än andra system samtidigt som du kan få ned driftkostnaderna med mer än 50%, jämfört med konventionella system.


Rent blått vatten

Det är ett känt faktum sedan tidigare att många poolanläggningar inte erbjuder optimal vattenkvalitet. Både vuxna framför allt barn kan drabbas av astma, röda irriterande ögon och hosta. Dessa problem upkommer när klor kommer i kontakt med antingen svett, hudceller eller urin och skapar klorbiprodukter. Ett system från InBlue kommer att kraftigt reducera anläggningens klorförbrukning och halten av oönskade biprodukter.

Ren och luktfri luft

En lösning med teknik från InBlue ger inte bara din anläggning rent bassängvatten med ett minimum av klor, den ger också ren och luktfri luft. Färre biprodukter från klor bildas i och med att organiskt material avlägsnas kontinuerligt från vattnet. Klorbiprodukter i vattnet sprids till luften via vattenytan. Detta innebär att ju lägre halten av biprodukter är i vattnet, ju lägre kommer halten också att vara i luften.   

InBlues ansvar

Var med och ta ansvar tillsammans med InBlue!

Med ett system från InBlue i din anläggning bidrar du inte bara till en mer hälsosam framtid, du är också med och tar ansvar för miljön för kommande generationer. InBlue erbjuder ett angreppsätt som innebär "bra för ekonomin och samtidigt bra för miljön".   

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du också kan få ett certifierat system från InBlue.

 

Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Den tyska DIN-standarden föreskriver ett värde av 0,3 till 0,6 mg/l fritt klor i offentliga badanläggningar. De föreskriver även en maximal halt av 0,2 mg/l kombinerat klor och THM.