Nyheter


Nytt forskningsprojekt inom FP7

InBlue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU-initiativet FP7 kommer att starta i februari 2014. Ett antal aktörer i Europa deltar. Koordinator för projektet är Ole Grønborg, VD på InBlue.

Deltagande institutioner och företag:

  • DHI Group
  • University of Heidelberg
  • Virtual PiE Limited T/A BHR Group
  • Leitat Technological Center 
  • SaltClean
  • Menerga
  • Swan
  • Sport und Bäderamt Mannheim
  • Deutsche Gesellschaft für das Badewesen
  • InBlue/UltraAqua


Alla nyheter

Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Den biprodukt som oftast skapas när klor reagerar med hudceller är kloroform, ett ämne som är cancerframkallande.