Om oss

InBlue är ett forskningsdrivet ingenjörsföretag som utvecklar produkter och tjänster med syfte att uppnå världens mest hälsosamma badvatten. För att uppnå detta erbjuder inBlue en intelligent och innovativ lösning för rening av bassänger.

InBlues lösning använder ett helt nytt sätt för rening genom att åtgärda både föroreningar och även källorna till att dessa bildas. Metoden innebär att biprodukter avlägsnas tidigt i reningsprocessen. Optimering av energi- och vattenanvändning reducerar användningen av naturresurser.

Till skillnad från rening med kemikalier innebär InBlues metod ett paradigmsskifte för kommersiella bassänger genom att erbjuda en energi- hälso- och kostnadseffektiv lösning.

Våra mål:

  • Att skapa en miljö för rekreation utan biprodukter från klor
  • Att minska användningen av energi utan att vattenkvaliteten blir sämre
  • Att leverera system med bästa tillgängliga komponenter


Lösningen utvecklas kontinuerligt baserat på forskningsresultat och praktisk erfarenhet. Ursprungligen uppfanns den av Ole Grönborg, VD på UltraAqua A/S.

 

Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Den tyska myndigheten Umweltbundesamt skickade 2011 ut en rekommendation att inte låta barn under två år simma i bassäng, baserat på den potentiella risken för skador av klorbiprodukter.