InBlue - hälsosamt och grönt

Förvänta dig mer, betala mindre

Hälsosamt

Varje steg i InBlues reningsprocess förbättrar vatten- och luftkvaliteten i din anläggning. 

Våra ingenjörer drivs av att ständigt förbätta badmiljön och de accpterar inte olösta problem. För att uppnå målet "inga biprodukter", krävs att hundratals olika aspekter beaktas och optimeras. Ett filter eller en process kan inte var för sig uppfylla målet.  

Läs mer här om hur vi arbetar med InBlues lösning

Med ett system från InBlue kan du förvänta dig följande:

 • Personer med astma kräver mindre eller ingen medicin. 
 • Folk kommer att fråga om poolen verkligen är klorerad.
 • Doften av klor kommer att vara försumbar i poolen och omkringliggande områden.
 • Det kommer att vara mindre hostande och färre röda ögon som orsakats av biprodukter från klor. 
 • Besökare kommer att stanna längre och besöka anläggningen oftare.

På InBlue hör vi ofta historier från kunder som får stora förbättringar efter renovering.

 • Sex stycken elitsimmare kunde sluta använda sin medicin efter att vårt första system var driftsatt.
 • Många pooler visar upp nivåer av kloraminer som är under gränsen för detektering. Kontrollanternas instrument mäter upp nivån som 0,00 ppm.
 • Badare kan stanna i poolen i timmar utan att besväras av hosta eller röda ögon.

Låter det för bra för att vara sant? Kontakta gärna våra kunder och lyssna på vad de har att säga. 
 

Grönt

Med en lösning från InBlue kan du uppnå lägsta möjliga energiförbrukning jämfört med andra tillgängliga system.

 • Det totala tryckfallet för hela cirkulationssystemet kan vara mindre än en meter. 
 • Vattenförbrukningen är ofta så låg att åtgången av vatten som ersätts i poolen är större än det som förbrukas när vår process används.

Fler kommuner har råd att driva en offentlig pool när den använder teknik från InBlue.

Det mest uppenbara med lösningar från InBlue är att besparing av vatten och energi inte påverkar vattenkvaliteten negativt. 

I dagens läge är det viktigt att fokusera på miljön. Många lösningar som på ytan verkar vara "gröna", uppvisar samtidigt allvarliga bieffekter. Även inom vattenreningsområdet dyker det upp olämpliga metoder, till exempel:

 • Sandfilter rensas mindre ofta för att spara vatten. Detta förfarande resulterar bara i att organiskt material i filtret löses upp helt och därmed ger ett sämre badvatten. 
 • Vissa tillverkare av trumfilter utlovar att de kan köras i veckor utan sköljning eller rensning. Frågan är då var hudceller och annat organsikt material skall ta vägen? Svaret är att materialet kommer att lösas upp och återföras till vattnet och därmed ge en sämre miljö för badare och personal.
 • System för att rena uppsamlat avloppsvatten är endast effektiva mot partiklar och inte upplöst material. Om du funderar på att investera i ett sådant system, fråga efter dokumentation om resultatet uppfyller kraven för dricksvatten, både för partiklar och upplöst material. Just nu, 2013, finns inget sådant system att tillgå på marknaden.

När du använder lösningar från InBlue behöver du inte återanvända vatten. Det finns inget behov av återanvändning, dels för att lite vatten används i processen, dels för att slammet är högt koncentrerat.

Fråga gärna oss på InBlue om att göra en grön beräkning på ditt system. De flesta system som renoveras uppnår besparingar på över 80%.
Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Klor luktar inte. Lukten på simhallar är kommer från klorbiprodukter som har skapats när klor reagerar med t.ex. urin.