x

Tekniken är under ständig utveckling. Lösningar från inBlue innebär ett stort steg framåt inom teknik och vattenbehandling mot en framtid inom badmiljö som är fri från klorbiprodukter. Varje steg i processen är nödvändigt för att uppnå ett perfekt blått och hälsosamt badvatten. Som en extra bonus är den förbättrade processen mycket energi- och energisnål.

Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Klor luktar inte. Lukten på simhallar är kommer från klorbiprodukter som har skapats när klor reagerar med t.ex. urin.